Česká republika, resp. Československo, bylo za socialismu, a zčásti i na počátku devadesátých let soběstačnou zemí, co se týče potravinářského průmyslu a zemědělství. Dokonce jsme zemědělské produkty vyváželi, takže nebylo možno tvrdit, že jsme byli chudou rozvojovou zemí, o čemž svědčí i rozvinutý průmysl, jako je strojírenství, chemické a petrochemické závody, hutní výroba atd.

dřevěná bedýnka na ořechy

Potravinová soběstačnost se však začala vytrácet s otevřením hranic a možnostem pro zahraniční vývozce, ale současně s tím se v naší zemi vytvářelo vhodné podhoubí pro rodinné farmy a další soukromé zemědělce a zlepšení situace podpořil i větší zájem veřejnosti o produkty zdravé výživy. Ty se dnes pěstují v Čechách i na Moravě a úspěšně konkurují nadnárodním řetězcům.

Každý, kdo se věnuje této nesnadné práci, si však dobře uvědomuje, jak důležité je plodiny skladovat a transportovat na trh v bezpečných a zdravotně nezávadných obalech, pokud toto podceníte, část úrody může přijít vniveč a vaše práce bude zbytečně degradována. Dříve se s úspěchem pro přepravu a skladování ovoce a zeleniny, obilovin a luštěnin využívaly kromě látkových pytlů zejména dřevěné přepravky, šlo o výrobky poměrně levné, čemuž také odpovídalo jejich hrubé zpracování. Dřevo bylo pouze řezané, nebylo hoblované, což mnohdy způsobovalo kontaminaci šťáv a rozvoj hniloby a plísní. Pokud nebyla přepravka dostatečně ošetřena a očištěna, mohlo dojít během několika dnů ke znehodnocení velkého množství úrody.

úroda ze zahrady

Důvěřujte raději špičkovým výrobkům skladovací a přepravní techniky

V současné době máme k dispozici plastové skládací přepravky Schoellerallibert.com, velmi kompaktní, prodyšné a stohovatelné, které se velmi snadno udržují v čistotě a skladují jak v rozloženém, tak ve složeném stavu. Jsou využitelné jak v potravinářském průmyslu a zemědělství, tak i při přepravě a skladování mnoha dalších předmětů pro velko i maloobchod, např. s textiliemi, obuví, sportovními potřebami, elektronikou, anebo pro farmaceutický či chemický průmysl.