Žádný druh újmy na zdraví není pro lidi stejně jako pro ostatní živé tvory ničím příjemným. Nikdo nemá rád, když je zraněn, a to úměrně tomu, jak se jeho zranění projeví. A tím nemám na mysli jenom fakt, že zranění tu více a tu méně bolí. K něčemu takovému se totiž často přidružují i další možné komplikace – třeba nutnost hradit si léčbu, pokles příjmů v souvislosti s omezenou možností nebo dokonce nemožností vykonávat dosavadní profesi, zhoršené možnosti uplatnění se, trvalé následky…

Zkrátka a dobře se každý z nás raději úrazům vyhne, pokud to je jenom trochu možné. Jenomže ona se nedá každá podobná újma na zdraví předvídat a odvrátit. A tak se nám nejednou něco stane.

zdravotnická ilustrace

A jak postupovat, když si způsobíme zranění?

Pokud je to možné, měli bychom mimo logických opatření určitě i vyžadovat odškodnění. Protože na to bývá při dopravních nehodách, ve školách a na pracovištích či v nákupních centrech často nárok. Jenže pojišťovny, které poškozené lidi odškodňují, rády inkasují, jenže jen nerady vynakládají finance. A tak se nejednou pokouší různými kličkami uniknout alespoň těm plněním, z nichž se dá nějak vykroutit. Nabízejí méně, než kolik by měl ten poškozený dostat, a vymyslí si pro to nejeden důvod, proti kterému se amatéři jenom těžko ubrání.

zranění hlavy

A tak je dobré, když člověku pomůže vymoci náležité bolestné Poradna odškodnění, zaměstnávající odborníky, kteří vědí, jak adekvátní odškodnění prosadit. A nemusí jít nezbytně jenom o zmíněné bolestné.

Člověk, který je zraněn a má nárok na pojistné plnění, tak nemusí být bezbranný a nemusí snášet to, že ho odbude pojišťovna pár korunami. Protože má ve zmíněné poradně pomocníka, který může být skutečně významně nápomocný. A není přece nad to, když už člověk, který utrpěl nějaké nepříjemné poškození svého zdraví, dostane aspoň dost velké peníze.