Indie, domov přibližně 1,3 miliardy lidí, představuje obrovský spotřebitelský trh. Ale podle obchodního odborníka z této země je prodejní kapacita druhé největší populace na světě podhodnocena. Prezident Konfederace indického průmyslu, Rakesh Bharti Mittal, se totiž domnívá, že jednou z oblastí, na které by měl být soustředěn zájem, je sektor služeb. Zatím se totiž podle jeho slov veškerá pozornost zaměřovala na obchod a zboží samotné.
vlajka indie
Indie je známá mimo jiné díky svému softwarovému potenciálu, neboť se podílí na vývoji softwaru po celém světě. Mittal si na Commonwealth Business Forum v Londýně v této souvislosti posteskl, že dle jeho názoru země plně nevyužívá tohoto svého potenciálu. Vzhledem k tomu, že se všechny světové ekonomiky dnes zaměřují na digitalizaci, se Mittal domnívá, že Indie může v této oblasti sehrát velmi významnou roli. Mittal také hovořil o potenciálu Indie jako o středisku kybernetické bezpečnosti, zejména vzhledem k nedávným událostem týkajícím se ochrany osobních údajů. Do tohoto sektoru podle něj zamíří v blízké době značné investice.

Indický sektor informačních technologií měl ve fiskálním roce 2017 zaznamenat růst činící přibližně 8 % hrubého domácího produktu země, jak uvedla zpráva Národní asociace společností pro software a služby. Podle zprávy indického ministerstva pro elektroniku a informační technologie zůstane země v letech 2017-2018 "nejvýznamnějším světovým hráčem na tomto poli", a to s podílem přibližně 55 % na světovém trhu. Indie však stále více rozšiřuje svůj export na celosvětové úrovni.
software na cd
Skutečnost je však taková, že regionální bilaterální obchodní dohody nejsou v současné době na pořadu jednání. Jednotlivé dohody o volném obchodu nevedly k tomu, aby z obchodu profitovaly obě strany, jelikož pokaždé jedna získá, a druhá naopak ztratí.