I když podle odhadů odborníků bylo očekáváno, že růst minimální mzdy zvýší počet osob registrujících se na úřadu práce, nestalo se tak. To všechno i podle studie ekonomů z akademického pracoviště Idea Corge-Ei, která se právě zabývala zkoumáním tohoto prudkého nárůstu, který proběhl v posledních měsících.
Odbory stále však tlačí na to, aby se minimum dále zvyšovalo, což se ale dle odborníků již nejeví jako dobrá varianta, protože by další nárůst minimální mzdy mohl ovlivnit ekonomiku, která již nyní zpomaluje, proti předchozím rokům.
anglické dvacky
Zvyšování mezd v letech 2015, 2016, 2017
Podle autorů uvedené studie nárůsty mezd v letech 2015, 2016 a 2017 neměly na nezaměstnanost žádný výrazný dopad. Naopak měly pozitivní efekt na růst nejnižších mezd, tedy na růst mezd, které se pohybují těsně nad hranicí minimální mzdy.
Zvyšování mezd v roce 2013
Podle těchto odborníků došlo ke zvýšení odměn i v roce 2013 a to bylo jediné období, kdy bylo možné pozorovat dopad na zvýšení nezaměstnanosti. Tehdy se minimální odměny zvedly o 500 korun a dá se nyní tedy odhadovat, že zvýšení nezaměstnanosti vlivem navýšení minimální mzdy bylo ze strany zaměstnavatelů spíše přípravou na očekávané další zvyšování mezd. V tomto roce také doznívala recese, protože ekonomika klesla téměř o jedno procento.
dvacetníky a desetníky
Zvýšení mezd v roce 2018
Tyto nízkopříjmové mzdy rostly vlivem zvýšení mzdy minimální, a to o jeden procentní bod navíc. To znamená, že i když minimální mzda stoupla o dvě procenta, tato nízkopříjmová mzda se průměrně zvýšila o procenta tři.
Odměny nejvíce rostly u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to v oblasti ubytování, pohostinství a v realitních službách.
Vyplácení peněz na černo
Experti uvádí, že za vyplácení mezd tak zvaně na černo nestojí zvyšování minimálních mezd, nýbrž totální exekuční katastrofa, která u nás probíhá. Stát nezasáhl zavčas a nechal na velkou část populace dopadnout tuto exekuční krizi, čímž je velmi výrazně vytlačuje z trhu práce. Proto velká část lidí, kteří jsou takto postiženi pracují za minimální mzdy, ze kterých pak platí potřebné exekutorovi, a zbytek si nechává vyplácet tak zvaně na ruku, aby právě před exekutorem alespoň část příjmu ochránili.
Je pravdou, že ale naopak pro příjmy státu je navyšování mzdy výhodné, protože v některých odvětvím má toto za účinek, že se převádí tak zvané obálkové výplaty právě na oficiální výplatní pásky.