Rozvod je traumatická událost pro všechny zúčastněné, nejen pro rozvádějící se pár ale také pro děti daného páru. Děti mnohdy trpí rozvodem nejvíce, protože nechápou, proč se jejich rodiče najednou hádají, nebo proč se musí stěhovat a jednoho z rodičů najednou vidí mnohem méně. Jak může vypadat péče o děti po rozvodu?

rozvod rodiny

1.      O dítě pečuje jeden z rodičů

Dítě je svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů. Je jedno, zda se jedná o matku či otce dítěte. V současném stavu se věci mají tak, že pokud není závažný důvod pro odebrání dětí matce, zůstávají děti většinou v její péči. Oddělit děti od matky lze pouze v závažných případech a i tak se tento krok velice dlouho zvažuje. I tak mají možnost pečovat o dítě i otcové. Rodiče by totiž i po rozvodu měli v péči a výchově dítěte spolupracovat a ne se dohadovat. Nepečující rodič má většinou soudem určený styk s dítětem, je však na rodičích, jestli nebudou chtít, aby spolu děti s druhým rodičem trávili více času. Samozřejmě byste měli vždy přihlížet i k přání dětí, které často špatně nesou odloučení od jednoho z rodičů a pokud jim budete navíc ještě ztěžovat situaci, zaděláváte si na velké problémy.
křížky na zápěstí

2.      O dítě pečují oba rodiče ve střídavé péči

Pokud soud rozhodne o svěření dítěte do střídavé péče mezi oba rodiče, pak určí i přesnou podobu, jak má daná střídavá péče probíhat. Většinou děti tráví určitou dobu u jednoho rodiče a stejnou dobu u druhého. Jedná se většinou o týden či dva. Problémy nastávají, především pokud bydlí rodiče dále od sebe a dítě nemůže navštěvovat jednu školku či školu. U školky ještě není takový problém ale, aby mělo dítě dvě školy, není tak jednoduché. Každá škola má trochu jiné osnovy a rámcové vzdělávací plány. Navíc střídavá péče není vhodná pro každé dítě, mnohdy dítě opravdu nechápe proč by mělo putovat mezi rodiči a navíc nemá nikde domov.